เครื่องคิดเลขตัวเลขของ Avogadro

Number of atoms within the crystal unit cell (Z): g/mole
Average atomic mass (M):
Density (D): g/cm3
Volume (V): cm3
Avogadro's number (N) = mole-1
Number of atoms within the crystal unit cell (Z):

g/mole


Average atomic mass (M):

Density (D):

g/cm3Volume (V):

cm3Avogadro's