เครื่องคิดเลขกฎหมายของ Charles

I want to calculate
Initial Volume(Vi) L
Initial Temperature(Ti) K
Final Volume(Vf) L
Final Temperature(Tf) K
function calsi()
{
var ty = document.gas.ss.value;
var vi = document.gas.res1.value;
var ti = document.gas.res2.value;
var vf = document.