เครื่องคิดเลขโปรตีนที่ละลายน้ำได้

Blank titre:  
Titre:  
Normality of naoh:  
Effective weight:  
Soluble protein (%):  
 
เครื่องคิดเลขโปรตีนที่ละลายน้ำได้