เครื่องคิดเลขซิลิก้าทราย

Weight of insoluble ash:
Weight of sample:
Percentage of sand and silica =
เครื่องคิดเลขซิลิก้าทราย