กิโลโวลต์ (KV) เป็นตัวแปลงโวลต์ (V)

  Enter voltage in kilovolts: kV  
       
  Result in volts: V  
กิโลโวลต์ (KV) เป็นตัวแปลงโวลต์ (V)