การชาร์จอิเล็กตรอน (E) ถึง coulombs (c) แปลงค่าไฟฟ้า

e
   
Coulombs result: C
การชาร์จอิเล็กตรอน (E) ถึง coulombs (c) แปลงค่าไฟฟ้า