เครื่องทำความเย็น TONS (RT) ถึง Kilowatts (KW) Power Converter

RT
   
Result in kilowatts: kW
เครื่องทำความเย็น TONS (RT) ถึง Kilowatts (KW) Power Converter