เครื่องทำความเย็น TONS (RT) เป็น BTU ต่อชั่วโมง (BTU / HR) Converter

  RT  
       
  Result in BTU/hr: BTU/hr  
เครื่องทำความเย็น TONS (RT) เป็น BTU ต่อชั่วโมง (BTU / HR) Converter