แปลงวัตต์ (W) ถึง Gigawatts (GW)

W
   
Result in gigawatts: GW
แปลงวัตต์ (W) ถึง Gigawatts (GW)