แรงม้าเพื่อแปลงวัตต์

 
hp
   
Result in watts: W
แรงม้าเพื่อแปลงวัตต์