แรงม้าถึงตัวแปลงกิโลวัตต์

 
hp
   
Result in kilowatts: kW
แรงม้าถึงตัวแปลงกิโลวัตต์