ชุดเครื่องมือแปลงอุณหภูมิองศา

  Fahrenheit: °F  
  Rankine: °R  
  Celsius: °C  
  Centigrade: °C  
  Kelvin: K  
ชุดเครื่องมือแปลงอุณหภูมิองศา