เครื่องคิดเลขการลบการลบแบบไบนารี

Give only binary values
First value
Second value
 
BINARY
Addition =
Subtraction =
Multiplication =
Division =
เครื่องคิดเลขการลบการลบแบบไบนารี