ทศนิยมเพื่อแปลง Hex

Enter decimal number: 10
Hex result: 16
 
ทศนิยมเพื่อแปลง Hex