เลขฐานสิบหก - แปลงทศนิยม


Result:
เลขฐานสิบหก - แปลงทศนิยม