เลขฐานสิบหกเพื่อแปลงไบนารี

16
   
Binary Result: 2
เลขฐานสิบหกเพื่อแปลงไบนารี