ตัวแปลงขนาดเสื้อผ้าผู้ชาย

Suits, Coats, Sweaters
U.S. (American) U.K. (British) Continental, Europe Japan
Pants (waist or inseam)
Inches Centimeters
T-shirts
U.S. Letter U.S., U.K. Continental, Europe Japan
Dress Shirts
U.S. U.K. Continental, Europe Japan
Socks
U.S. U.K. Continental, Europe
Underwear
U.S. Continental, Europe
Hats
U.S. Continental, Europe


Suits, Coats, Sweaters


U.S. (American)
U.K. (British)
Continental, Europe
Japan


323436384042444648
3234363840424446