แปลงไบนารี

Binary: 2
   
ASCII / Unicode text:  
Octal: 8
Decimal: 10
Hexadecimal: 16
แปลงไบนารี