เครื่องมือปิดสี

  DARKER: BASE COLOR: LIGHTER:
 
R
 
G
   
B  
เครื่องมือปิดสี