เครื่องมือสีแบบสุ่ม

4 COLORS, WEB-SAFE   4 COLORS, NOT WEB-SAFE
set options:


 
เครื่องมือสีแบบสุ่ม