ข้อความบนเครื่องมือพื้นหลัง

COLOR 1   COLOR 2
 
 
ข้อความบนเครื่องมือพื้นหลัง