กิโลวัตต์เป็นเครื่องคิดเลขแอมป์

  Select current type:    
  Enter power in kilowatts: kW  
  Enter voltage in volts: V  
       
  Current result in amps: A  
กิโลวัตต์เป็นเครื่องคิดเลขแอมป์