แอมป์ในเครื่องคิดเลขวัตต์

  Select current type:    
  Enter current in amps: A  
  Enter voltage in volts: V  
       
  Power result in watts: W  
แอมป์ในเครื่องคิดเลขวัตต์