แอมป์ในเครื่องคิดเลข VA

  Select phase #:    
  Enter amps: A  
  Enter line to line volts: V  
       
  Result in volt-amps: VA  
แอมป์ในเครื่องคิดเลข VA