วัตต์เครื่องคิดเลขโวลต์

  Select current type:    
  Enter power in watts: W  
  Enter current in amps: A  
       
  Voltage result in volts: V  
วัตต์เครื่องคิดเลขโวลต์