โวลต์ไปยังเครื่องคิดเลขอิเล็กตรอนโวลต์

  Enter voltage in volts: V  
  Select charge unit type:    
  Enter elementary charge : e  
         
       
  Result in electron-volts: eV  
โวลต์ไปยังเครื่องคิดเลขอิเล็กตรอนโวลต์