เครื่องคิดเลข Amps เดี่ยว / สามเฟสกับแอมป์

  Enter phase #:    
  Enter volt-amps: VA  
  Enter line to line volts: V  
       
  Result in amps: A  
เครื่องคิดเลข Amps เดี่ยว / สามเฟสกับแอมป์