โวลต์ของเครื่องคิดเลขวัตต์

  Select current type:    
  Enter voltage in volts: V  
  Enter current in amps: A  
       
  Power result in watts: W  
โวลต์ของเครื่องคิดเลขวัตต์