กิโลวัตต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเครื่องคิดเลข

  Enter power in kilowatts: kW  
  Enter time in hours: hr  
       
  Energy result in kilowatt-hours: kWh  
กิโลวัตต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเครื่องคิดเลข