วัตต์กับเครื่องคิดเลขจูล

  Enter power in watts: W  
  Enter time in seconds: s  
       
  Energy result in joules: J  
วัตต์กับเครื่องคิดเลขจูล