แอมป์ในการคำนวณโวลต์เครื่องคิดเลข

  Select calculation:    
  amps: A  
  watts: W  
         
       
  Result in volts: V  
แอมป์ในการคำนวณโวลต์เครื่องคิดเลข