โวลต์ไปยังเครื่องคิดเลขกิโลวัตต์

  Select current type:    
  Enter voltage in volts: V  
  Enter current in amps: A  
       
  Power result in kilowatts: kW  
โวลต์ไปยังเครื่องคิดเลขกิโลวัตต์