โวลต์กับเครื่องคิดเลขจูล

  Enter volts: V  
  Enter coulombs: C  
       
  Result in joules: J  
โวลต์กับเครื่องคิดเลขจูล