เครื่องคิดเลขปัจจัยไฟ

  Select phase #:    
  Enter real power in kilowatts: kW  
  Enter current in amps: A  
  Enter voltage in volts: V  
  Enter frequency in hertz: Hz  
       
  Power factor result:    
  Apparent power: kVA  
  Reactive power: kVAR  
  Correction capacitor: μF  
เครื่องคิดเลขปัจจัยไฟ