แอมป์ในเครื่องคิดเลข KVA

  Select phase #:    
  Enter amps: A  
  Enter volts: V  
       
  Result in kilovolt-amps: kVA  
แอมป์ในเครื่องคิดเลข KVA