เครื่องคำนวณค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน

Desired Value:
IEA Series Closest Value Error
E6
E12
E24
E48
E96
E192
เครื่องคำนวณค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน