เครื่องคิดเลขปฏิกิริยาแบบ capacitive

I want to calculate
Frequency Hz
Capacitance F
Capacitive Reactance ohm
 
เครื่องคิดเลขปฏิกิริยาแบบ capacitive