เครื่องคิดเลขแรงดันไฟฟ้า Divider

 
Vin: Volts
Ra: Ohms
Rb: Ohms
Vout: Volts
เครื่องคิดเลขแรงดันไฟฟ้า Divider