เครื่องคิดเลขตัวเก็บประจุทรงกระบอก

I want to calculate
Permittivity (ε): F/m
Length of Conductors (L): m
Outer Conductor Diameter (b): m
Inner Conductor Diameter (a): m
Capacitance (C): F
 
เครื่องคิดเลขตัวเก็บประจุทรงกระบอก