เครื่องคิดเลขเหนี่ยวนำขดลวดหลายชั้น

Inductance (L):
Coil Inner Diameter (d):
Coil Length (l):
Wire Gauge(AWG):  
Number of Turns (N):  
Turns per Layer:  
Number of Layers:  
Coil Outer Diameter (D):
Wire Diameter:
Wire Length:
DC Resistance (R): Ohms
   
เครื่องคิดเลขเหนี่ยวนำขดลวดหลายชั้น