เครื่องคิดเลขกระบอกไฮดรอลิก

Bore of a Cylinder (b) :
Pound per Square Inch (PSI) :
Diameter of a Rod (d) :
Angle (degrees) :
  
Pull of a Hydraulic Cylinder (lbs)
Push of a Hydraulic Cylinder (lbs)
เครื่องคิดเลขกระบอกไฮดรอลิก