พลังไฮดรอลิกและเพลาของเครื่องคิดเลขปั๊ม

SI-units

flow capacity (m3/h)
density of fluid (kg/m3)
gravity (m/s2)
differential head (m)
pump efficiency

Imperial units

flow capacity (gpm)
density of fluid (lb/ft3)
gravity (ft/s2)
differential head (ft)
pump efficiency
พลังไฮดรอลิกและเพลาของเครื่องคิดเลขปั๊ม