คานรองรับเครื่องคิดเลข

Length of beam (m, ft):

Dist. from R1 (m, ft) Force F1 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F2 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F3 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F4 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F5 (N, lbf):
Dist. from R1 (m, ft) Force F6 (N, lbf):
 
คานรองรับเครื่องคิดเลข