ตัวแก้เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก

length side a (m, ft) length side b (m, ft)
ตัวแก้เส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิก