เครื่องคิดเลขการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

km_per_litre
litre_per_100_km
litre_per_10_km
litre_per_km
us_mpg
imp_mpg
litre_per_nautic_mile
เครื่องคิดเลขการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง