เครื่องคำนวณการสูญเสียหัวท่อน้ำ

pipe length (ft)
design coeff.
flow rate (gal/min)
(inch)
 
 
เครื่องคำนวณการสูญเสียหัวท่อน้ำ