เครื่องคิดเลขแรงไฮดรอลิก

Pressure on Rod Side

piston diameter (in)
rod diameter (in)
cyl. pressure (psi)
 
 

piston diameter (mm)
rod diameter (mm)
cyl. pressure (bar)
 
 

Pressure opposite Rod Side

piston diameter (in)
cyl. pressure (psi)
 
 

piston diameter (mm)
cyl. pressure (bar)
 
 
 
เครื่องคิดเลขแรงไฮดรอลิก