เครื่องคิดเลขการจ่ายขั้นต้น

Regular Time
 
 
Over Time
 
 
Out put of Gross Pay Calculation
เครื่องคิดเลขการจ่ายขั้นต้น