เครื่องคิดเลขอัตราการเติบโตประจำปี (CAGR)
Result:

Calculating ending/ finish amountเครื่องคิดเลขอัตราการเติบโตประจำปี (CAGR)