เครื่องคิดเลขอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพ

Compounding period:    
Interest rate: % per year
Compounding periods per year:    
 
Effective annual interest rate: % per year
Effective period interest rate: % per month
เครื่องคิดเลขอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพ